HemNyhetsarkivNationella rekommendationer för trakeotomi för patienter med covid-19

Nationella rekommendationer för trakeotomi för patienter med covid-19

Idag den 21 december lanseras nya nationella rekommendationer för trakeotomi* för patienter med covid-19.

– Det är mycket tillfredsställande att Löf i samarbete med professionen kan möjliggöra att denna information finns tillgänglig för hela Sveriges sjukvård i den ansträngda period vi befinner oss i. Vår förhoppning att detta ska kunna leda till en säkrare vård, säger Pelle Gustafson, chefläkare Löf.

Varje år utförs i Sverige cirka 2 000 trakeotomier. Flera specialiteter och personalkategorier är involverade i vården och omhändertagandet av  patienten. Nationella rekommendationer för hur trakeotomi på bästa sätt utförs, och hur patienter på bästa vis vårdas, har saknats. Företrädare för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi (SFOHH),  Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (Rf AnIva) och Specialistföreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor (FÖNH) har tillsammans med Löf arbetat fram ett material som beskriver idag bästa kända sätt att utföra trakeotomi och vårda patienten.

Ta del av r​ekomendationerna ​https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/nationella-rekommendationer-for-trakeotomi

*  Trakeotomi, så kallat strupsnitt, är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på halsens framsida för att skapa fri luftväg.