HemNyhetsarkivNytt juridiskt namn för Löf

Nytt juridiskt namn för Löf

Med anledning av att landstingen har omvandlats till regioner beslutades det på Löfs senaste bolagsstämma att Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag juridiska namn blir Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. 

På bolagsstämman den 10 juni 2020 fattades ett beslut om en ny bolagsordning vilket bland annat innebär att Löfs juridiska namn blir Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Detta har nu gått igenom och registrerats hos Bolagsverket. Under vecka 50 kommer det juridiska namnet ändras i våra brev och i kommunikationen till våra kunder.

Namnbytet kommer inte att påverka dig som kund. Det namn vi fortsatt använder i vår dagliga kommunikation är Löf och vi kommer också behålla vår logga och vårt varumärke.