HemNyhetsarkivÖkat antal anmälningar efter vaccination

Ökat antal anmälningar efter vaccination

Vi ser för närvarande ett ökat antal skadeanmälningar med anledning av besvär till följd av vaccination.

För att vi ska kunna utreda din anmälan behöver du ha sökt vård för dina besvär och besvären måste finnas dokumenterade. För att kunna utreda om rätt till ersättning föreligger begär vi in journaler och andra medicinska handlingar från de vårdgivare du haft kontakt med.

Löf har inte automatisk tillgång till dina journaler och medicinska handlingar och det är därför viktigt att du lämnar namn och adressuppgifter till alla aktuella vårdgivare för att vi ska kunna hämta in de handlingar som behövs för att utreda ditt ärende.

Läs mer om försäkringen 

Anmäl en skada