HemNyhetsarkivPlanerat underhållsarbete

Planerat underhållsarbete

Med start klockan 23:00 den 16 september och fram till klockan 05:00 den 17 september pågår ett planerat underhållsarbete inom Löfs skadehanteringssystem. Arbetet kan komma att påverka registreringen av nya skadeanmälningar.

Löf uppmanar sina kunder att avvakta med att registrera nya skadeanmälningar tills efter att det planerade underhållsarbetet är genomfört.