HemNyhetsarkivSkadeanmälningar till Löf ökade under 2021

Skadeanmälningar till Löf ökade under 2021

Pressmeddelande:

Löf tog emot strax över 18 600 skadeanmälningar under fjolåret, vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med 2020. Ortopedi, tandvård och distriktsvård utgör de främsta verksamheter som genererat både flest anmälda och ersatta skador.

– Vi ser en tydlig ökning av antalet skadeanmälningar under fjolåret, något vi bedömer vara en effekt av hur covid-19-pandemin utvecklats inom vården. Färre inställda operationer och återgång av annan vård har bidragit till att allt fler människor kunnat vårdas, vilket i sin tur lett till fler skadeanmälningar in till oss, säger Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf.

Totalt tog Löf emot 18 687 anmälningar under fjolåret, vilket en ökning med 7,5 procent jämfört med 2020 (17 328). Bland dessa skadeanmälningar kan drygt 350 kopplas till covid-19, vilket kan jämföras med de närmare 100 anmälningarna under 2020. Skälen till att dessa ärenden anmäls varierar enligt Löf.

– Exakt vad ökningen beror på är svårt att säga, men vi har bland annat noterat ett flertal fall där patienten blivit smittad av covid-19 i samband sin sjuk- eller tandvårdskontakt. Det har också handlat om andra typer av sjukdomsfall där patientens underliggande tillstånd förvärrats till följd av covid-19, säger Pelle Gustafson.

Storstadsregionerna stod för den största andelen skadeanmälningar under fjolåret. Flest anmälningar kom från patienter inom Stockholmsregionen (4 122), följt av patienter från regionerna Västra Götaland (3 093) och Skåne (2 153).

– Att flest skadeanmälningar kommer från våra tre storstadsregioner beror på att flest patienter bor i dessa regioner och söker vård där. Orsakerna till varför man kontaktar oss varierar i vanlig ordning, men vi ser att skador inom bland annat inom ortopedi, tandvård och distriktsvård tillhör några av de vanligast förekommande, säger Pelle Gustafson.

Under 2021 betalade Löf ut 601 miljoner kronor i ersättning till patienter och efterlevande.

Antal anmälningar till Löf på nationell nivå 2015-2021

Antal anmälningar till Löf, 2015-2021

Störst antal anmälningar per region under 2021 jämfört med 2021

1. Stockholm 4 122 (3 755)
2. Västra Götaland 3 093 (2 790)
3. Skåne 2 153 (1 964)
4. Östergötland 875 (914)
5. Uppsala 874 (796)
6. Jönköping 666 (635)
7. Västerbotten 651 (677)
8. Södermanland 611 (598)
9. Örebro 614 (587)
10. Gävleborg 589 (556)

Källa: Löfs egen anmälningsstatistik för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. 2020 års siffror inom parentes.

Genomsnittligt antal skadeärenden per år fördelat efter vårdspecialitet

1. Ortopedi (1 579)
2. Distriktsvård (895)
3. Tandvård (892)
4. Kirurgi (642)
5. Kvinnokliniker (592)

Källa: Löfs egen anmälningsstatistik för perioden 2015-2021. Antalet genomsnittligt skadeärenden för kategorin ”Övriga” uppgick till 2246 under samma period.

Upplysningar lämnas av:

Carl-Johan Linde, pressansvarig Löf
telefon: 08-551 011 75
e-post: carl-johan.linde@lof.se

Pelle Gustafson, chefläkare Löf
telefon: 08-551 010 94
e-post: pelle.gustafson@lof.se

Samtlig statistik samt statistiken uppdelad på region finns på https://lof.se/patientsakerhet/skadestatistik


Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna. Verksamheten omsätter årligen cirka 1,5 miljarder kronor. Löfs uppdrag är att utreda anmälningar och ersätta patienter som drabbas av skador i vården. På Löf arbetar ca 190 medarbetare med försäkring, skadereglering och skadeförebyggande verksamhet. Förra året tog Löf emot cirka 17 000 anmälningar.