HemNyhetsarkivSkadeanmälningar till Löf under 2019

Skadeanmälningar till Löf under 2019

Pressmeddelande:

År 2019 tog Löf emot cirka 17 900 anmälningar. Det är en ökning med cirka 5,5 % jämfört med 2018.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka kommande år.

Bedömningen är baserad på flera olika faktorer:

  • Det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt högre levnadsålder.
  • Det faktum att operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa kan också bidra.
  • Regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om försäkringen, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället i stort.
  • En annan bidragande faktor är den successivt ökande mognaden inom sjuk- och tandvård vad gäller undvikbarhet, och som resulterar i att allt fler av de skador som tidigare ansågs icke undvikbara nu bedöms som möjliga att undvika.
  • Dessutom ser vi en fortsatt effekt av den patientsäkerhetslag som trädde i kraft 2011. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada.

Sammantaget bedömer Löf att ovanstående faktorer bidrar till en ökning av anmälningar även kommande år.

I drygt 40 % av ärendena som beslutades 2019 beviljades patienten ersättning.

  • Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson chefläkare på Löf.

Under 2019 betalades drygt 610 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Löf ägs av Sveriges regioner och försäkrar de vårdgivare som finansieras av regionerna. Löfs slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada. Vårt uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.

 

Samtlig statistik samt statistiken uppdelad per region finns på https://lof.se/patientsakerhet/skadestatistik/

Upplysningar lämnas av:

Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 073-962 10 10, e-post: helena.olsson@lof.se

Pelle Gustafson, chefläkare Löf
telefon: 08-551 010 94, e-post: pelle.gustafson@lof.se