HemNyhetsarkivLöf inleder Sveriges största upphandling av medicinska rådgivare

Löf inleder Sveriges största upphandling av medicinska rådgivare

Nyligen påbörjade Löf upphandlingen av medicinska rådgivare, vilket blir den största i sitt slag i Sverige. Upphandlingen sträcker sig över 150 olika rådgivare, och inom ett 50-tal olika specialistområden inom vården.

– Vi bedömer att upphandlingen blir den största av sitt slag i Sverige. Våra medicinska rådgivare utgör en viktig pusselbit inom Löfs skaderegleringsarbete, och bistår oss med bland annat olika former av expertutlåtanden, säger Ann-Sofie Fahlkvist, stabschef skadeverksamheten vid Löf.

Upphandlingen som nyligen offentliggjordes pågår fram till och med den 1 juni, och inkluderar ett 50-tal olika medicinska specialistområden. Samtidigt har ett antal nya subspecialiteter tillkommit från Löfs tidigare upphandlingar, något som bland annat inkluderar specialister inom koagulations- och blödningsrubbningar, barnneurologi, barnonkologi och transplantationskirurgi.

– Som ett rikstäckande försäkringsbolag är i vi i ständigt behov av en bred medicinsk expertis. Bara under fjolåret tog vi emot över 20 000 skadeärenden, varav de allra flesta utreddes med råd och utlåtanden från våra medicinska rådgivare, säger Ann-Sofie Fahlkvist.

Fakta – Löfs upphandling av medicinska rådgivare

Upphandlingen är uppdelad inom ett antal olika specialistområden. Årets upphandling inkluderar ett antal nya subspecialiteter – koagulations- och blödningsrubbningar, barnneurologi, barnonkologi och transplantationskirurgi.

Sista dag att lämna anbud är 2023-06-01.

För vidare information och för att ta del av upphandlingsunderlaget, besök www.lof.se/mr