HemPatientAnmäl en skada

Anmäl en skada

Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård och vill få ersättning för den från patientförsäkringen kan du göra en skadeanmälan till Löf. Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte. Normalt sett ska anmälan för omyndig dock göras av vårdnadshavare.

Det finns två sätt att anmäla en skada till Löf, antingen digitalt via vår hemsida eller genom att skicka in en skadeanmälningsblankett.

Digital skadeanmälan

Via vår hemsida kan du göra en skadeanmälan digitalt och sedan följa ditt ärende via vår webbtjänst Mina sidor.

För att göra en digital anmälan behöver du en e-legitimation. Med denna kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Löf använder VISMA för en säker inloggning.

Observera att du bara kan anmäla en skada som drabbat dig själv digitalt via vår hemsida. Om du ska anmäla en skada som drabbat någon annan (som vårdnadshavare, anhörig, ombud eller dödsbo) får du istället ladda ner vår skadeanmälningsblankett.

Gör en digital skadeanmälan

Skadeanmälningsblankett

Du kan anmäla din skada genom att fylla i en nedladdningsbar skadeanmälningsblankett. När du fyllt i dina uppgifter på skadeanmälningsblanketten ska du skicka den med post till oss:

Löf
Box 17830
118 94 Stockholm

Observera att om du gör en skadeanmälan via vår skadeanmälningsblankett kan du inte följa ärendet via vår webbtjänst Mina sidor.

Observera också att du inte behöver bifoga några journaler. Vid behov beställer vi journaler från dina vårdgivare.

Ladda ner skadeanmälningsblankett

Ombud eller vårdnadshavare?

Om du (som ombud eller vårdnadshavare) ska anmäla en skada som drabbat någon annan får du göra det via en nedladdningsbar skadeanmälningsblankett.

Normalt ska anmälan för omyndig göras av vårdnadshavaren. Du kan alltså inte anmäla en skada som gäller ditt barn digitalt med ditt barns e-legitimation och inte heller med din egna e-legitimation.

Ladda ner skadeanmälningsblankett

Fullmakter

Om du som ombud gör en skadeanmälan krävs det att en fullmakt för ombud fylls i och bifogas anmälan.

Ladda ner fullmaktsblankett

Fullmakt för dödsbo

Om en patientskada anmäls där patienten avlidit behöver vi en fullmakt för dödsbo, för den person som företräder dödsboet (samtliga dödsbodelägare ska skriva under fullmakten) och som sköter kontakterna med oss.

Vi behöver också ett ”dödsfallsintyg och släktutredning” som den som företräder dödsboet kan beställa från Skatteverket och bifoga fullmakten. Läs mer om vad som gäller vid anmälan från dödsbo.