HemPatientAnmäl en skada

Anmäl en skada

Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård och vill få ersättning för den från patientförsäkringen kan du göra en skadeanmälan till Löf. Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte. Normalt sett ska anmälan för omyndig dock göras av vårdnadshavare.

Gör en skadeanmälan via vår webbtjänst Mina sidor

Via vår webbtjänst Mina sidor kan du göra en skadeanmälan och följa ditt ärende via webben.

Observera att du bara kan anmäla en skada som drabbat dig själv via vår webbtjänst Mina sidor. Om du ska anmäla en skada som drabbat någon annan (som vårdnadshavare, anhörig, ombud eller dödsbo) kan du inte göra det via Mina sidor. Ladda istället ner vår skadeanmälningsblankett för att anmäla en sådan skada.

Läs mer om Mina sidor

Gör en anmälan via Mina sidor

Skadeanmälningsblankett

Du kan också anmäla din skada genom att fylla i en skadeanmälningsblankett. När du fyllt i dina uppgifter på skadeanmälningsblanketten ska du skicka den med post till oss:

Löf
Box 17830
118 94 Stockholm

Observera att du inte behöver bifoga några journaler. Vid behov beställer vi journaler från dina vårdgivare.

Du kan få hjälp av kurator eller patientombud, vid det sjukhus eller den mottagning som behandlat dig, med att göra en anmälan.

Ladda ner skadeanmälningsblankett

Fullmakter

Om du som ombud gör en skadeanmälan krävs det att en fullmakt för ombud fylls i och bifogas anmälan. Om en patientskada anmäls där patienten avlidit behöver vi en fullmakt för dödsbo, för den person som företräder dödsboet (samtliga dödsbodelägare ska skriva under fullmakten) och som sköter kontakterna med oss.

Ladda ner fullmaktsblankett

Vi behöver också ett ”dödsfallsintyg och släktutredning” som den som företräder dödsboet kan beställa från Skatteverket och bifoga fullmakten. Läs mer om vad som gäller vid anmälan från dödsbo.