Anmäl en skada

Vad vill du anmäla?

FRÅGA 1 AV 5

B. Enbart en ekonomisk skada/sakskada

 

Om du har drabbats av en ekonomisk skada/sakskada kan ingen ersättning lämnas enligt patientskadelagen.

 

Förlust av personliga ägodelar ersätts inte av patientförsäkringen. Exempel på detta kan vara att dina glasögon gått sönder, din plånbok blivit stulen eller din tandprotes försvunnit. Vänd dig istället till din hemförsäkring.

 

tillbaka Avbryt