Anmäl en skada

Vad vill du anmäla?

FRÅGA 1 AV 5

C. Dåligt bemötande från vårdpersonalen

 

Frågor som rör bemötande från vårdpersonalens sida eller resurser inom sjuk- och tandvården omfattas inte av patientförsäkringen.

Dessa frågor kan du ta upp med landstingets/regionens patient- eller förtroendenämnd.

Här kan du läsa mer om andra sätt att få hjälp.

 

Tillbaka Avsluta