Anmäl en skada

Fråga 2 av 5

FRÅGA 2 AV 5

B. Privat vård: privatläkare, privatsjukhus, privattandläkare och kommunal vård

 

Om du har sökt vård hos en vårdgivare som inte har avtal med regionen eller utan remiss via regionen omfattas din skada inte av Löf. Din vårdgivare ska i så fall ha tecknat patientförsäkring i ett annat försäkringsbolag.

Om du är osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till kan du få uppgifterna från din vårdgivare.

Om vårdgivaren visar sig vara oförsäkrad kan du vända dig till Patienförsäkringsföreningen (PFF).

 

tillbaka Avbryt