Anmäl en skada

Fråga 3 av 5

FRÅGA 3 AV 5

B. För mer än 3 år sedan

 

Om det har gått mer än tre år sedan:

  • du fick veta att du drabbats av en skada i samband med sjukvård, och att
  • du fick veta att du kunde anmäla skadan till Löf, och att
  • skadan orsakats innan 2015-01-01

är händelsen preskriberad och någon ersättning kan inte bli aktuell.

 

Om skadan har orsakats från och med 2015-01-01, klicka på fortsätt för att gå vidare i frågeformuläret.

 

tillbaka fortsätt Avbryt