Anmäl en skada

Fråga 3 av 5

FRÅGA 3 AV 5

C. För mer än 10 år sedan

 

Om det har gått mer än tio år sedan du skadades är händelsen preskriberad och någon ersättning kan inte bli aktuell.

 

tillbaka Avbryt