Anmäl en skada

 

FRÅGA 5 AV 5

H. Behandlingen ledde inte till önskat resultat

 

För att ersättning ska lämnas måste skadan ha orsakats av vården och inte bero på sjukdomens naturliga utveckling.

 

Skadan måste också ha varit möjlig att undvika. All sjukvårdsbehandling innebär en risk för komplikationer. Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation, räcker inte för att få ersättning.

 

 

tillbaka Avbryt