Anmäl en skada

Du kan göra en anmälan

Du kan göra en anmälan

Enligt dina svar rekommenderar vi dig att göra en skadeanmälan till Löf.

 

Observera att frågeformuläret bara ska ses som en enkel vägledning till att du rekommenderas att göra en skadeanmälan. Alla som skadas i vården har inte rätt till ersättning från Löf. De som har rätt till ersättning är de patienter som drabbats av skador som definieras som patientskador i patientskadelagen. Ca 40% av anmälningarna till Löf ersätts.

 

När vi tagit emot din skadeanmälan kommer vi att göra en utredning för att klargöra om din skada omfattas av patientskadelagen och kan ersättas. Utredningen och bedömningen av alla skador som anmäls till Löf görs enligt aktuell lagstiftning och gällande försäkringsvillkor.

 

Tillbaka Gör en anmälan