Antalet anmälningar per landsting/region

Antalet anmälningar per landsting/region

Här är en del av det material som vi skickar ut till landstingen/regionerna.

Skadestatistik per landsting/region 2017 i pdf-format:

Om ni har frågor angående något av landstingens/regionernas skadestatistik ber vi att ni kontaktar respektive landsting/region. Kontaktuppgifter finns på SKL:s hemsida.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige