Antalet anmälningar per landsting/region

Antalet anmälningar per landsting/region

Här är en del av det material som vi skickar ut till landstingen/regionerna.

Skadestatistik per landsting/region 2016 i pdf-format:

Om ni har frågor angående något av landstingens/regionernas skadestatistk ber vi att ni kontaktar respektive landsting/region. Kontaktuppgifter finns på SKL:s hemsida.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.