Antalet anmälningar per landsting/region

Antalet anmälningar per landsting*/region

Här är en del av det material som vi skickar ut till landstingen/regionerna.

Skadestatistik per landsting/region 2018 i pdf-format:

Om ni har frågor angående någon av regionernas skadestatistik ber vi att ni kontaktar respektive region. Kontaktuppgifter finns på SKL:s hemsida.

* Från och med 1/1 2019 finns det inte längre några landsting i Sverige. De sju sista landstingen har blivit regioner, och landsting som namn kommer att fasas ut. I dessa dokument väljer vi att använda benämningen landsting eftersom det under 2018 fanns några landsting kvar.

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige