Antalet anmälningar per landsting/region

Antalet anmälningar per landsting/region

Här är en del av det material som vi skickar ut till landstingen/regionerna.

Skadestatistik per landsting/region 2017 i pdf-format:

Om ni har frågor angående något av landstingens/regionernas skadestatistik ber vi att ni kontaktar respektive landsting/region. Kontaktuppgifter finns på SKL:s hemsida.

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige