Antalet anmälningar per region

Antalet anmälningar per region

Här är det material som vi skickar ut till regionerna.

Skadestatistik per region 2019 i pdf-format:

Om ni har frågor angående någon av regionernas skadestatistik ber vi att ni kontaktar respektive region. Kontaktuppgifter finns på SKR:s hemsida.

 

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Här finns informationsmaterial, fickkort och en film.