Utbildning

Utbildning

Löf har en viktig roll som kunskapsförmedlare och informatör, såväl internt inom vården som ute i allmänheten. Vi har identifierat ett stort behov av utbildning i patientsäkerhet. Detta behov söker vi möta på en rad olika vis.

Vi har varit medarrangör av de nationella patientsäkerhetskonferenserna sedan den första hölls 2003.

Vi ger ett flertal olika utbildningar och kurser för olika grupper. Vi bedriver en omfattande föreläsningsverksamhet, och distribuerar också visst undervisningsmaterial.

Vi stödjer arbeten med att ta fram kurser baserade på modern vuxenpedagogik. I samarbete med andra intressenter arbetar vi med att ta fram kursplaner i ämnet patientsäkerhet.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige