Våra projekt

Våra projekt

Löf driver i samarbete med olika yrkesorganisationer flera patientsäkerhetsprojekt. Syftet med projekten är att vara ett stöd för sjukvårdens patientsäkerhetsarbete och att sprida goda exempel och bästa praxis. Löfs roll är att stödja projekten administrativt och ekonomiskt medan yrkesorganisationerna står för det medicinska innehållet.

Säker-modellen

Flera av projekten genomförs med en projektmetod som vi kallar Säker-modellen. Grundtanken är icke-normerande självvärdering följd av extern granskning, åtgärdsöverenskommelse och uppföljning. Projektprocessen inleds med att den medverkande verksamheten gör en självvärdering genom att besvara ett frågeformulär. Ett granskningsteam går därefter igenom självvärderingen och gör ett platsbesök. Granskarna är representanter från respektive yrkesorganisation som samverkar i projektet. Granskningsteamet sammanställer verksamhetens styrkor och förbättringsområden i en rapport. Tillsammans sluts en överenskommelse om förbättringsåtgärder som följs upp efter cirka sex månader.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige