HemPatientsäkerhetVåra projektEn rökfri operation

En rökfri operation

En Rökfri Operation syftar till att öka patientsäkerheten för rökande patienter som ska genomgå en operation. Ett tillfälligt rökuppehåll i anslutning till operation minskar risken för läkningsproblem (vårdskador) drastiskt. För bästa chans att lyckas krävs kvalificerad rådgivning av rökavvänjare i kombination med läkemedel.

Bakom kampanjen En Rökfri Operation står Löf, Sveriges Kommuner och Regioneroch Svensk Ortopedisk Förening. Arbetet är en förlängning av projektet PRISS, ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas.

Projektet är avslutat