Våra projekt

Förlossningsskador på kvinnan

Nu är ett utbildningsprogram för att öka kunskapen hos läkare och barnmorskor om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer klart, http://backenbottenutbildning.se. Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador på kort och på lång sikt.

Programmets innehåll är framtaget av en expertgrupp med representanter för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).

Programmet bygger på bästa praxis från projektet Säker Förlossningsvård i kombination med vetenskapliga resultat från systematiska litteraturgenomgångar som gjorts under 2015 och 2016.

Utbildningsprogrammet består av en undervisningsdel, en interaktiv 3D-modell och en kunskapskontroll, samt patientinformation.

Resultaten av behandling av förlossningsbristningar, patientupplevd kvalitet och förebyggande arbete kommer att utvärderas i Bristningsregistret.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige