Våra projekt

Förlossningsskador på kvinnan

Nu är ett utbildningsprogram för att öka kunskapen hos läkare och barnmorskor om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer klart, http://backenbottenutbildning.se. Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador på kort och på lång sikt.

Programmets innehåll är framtaget av en expertgrupp med representanter för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).

Programmet bygger på bästa praxis från projektet Säker Förlossningsvård i kombination med vetenskapliga resultat från systematiska litteraturgenomgångar som gjorts under 2015 och 2016.

Utbildningsprogrammet består av en undervisningsdel, en interaktiv 3D-modell och en kunskapskontroll, samt patientinformation.

Resultaten av behandling av förlossningsbristningar, patientupplevd kvalitet och förebyggande arbete kommer att utvärderas i Bristningsregistret.

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Här finns informationsmaterial, fickkort och en film.