HemPatientsäkerhetVåra projektHändelseanalysUtbildningsmaterial

Utbildningsmaterial

Utredning av allvarliga vårdskador

För att underlätta och öka användningen av vägledningen har Sveriges chefläkarnätverk med stöd av Löf tagit fram en serie korta utbildningsfilmer (moduler) baserade på vägledningen. Tanken är att filmerna ska kunna användas av chefläkare vid introduktion av nya verksamhetschefer och andra chefer med ansvar för patientsäkerhet. Filmerna kan också ge en introduktion och överblick för alla som på olika sätt arbetar med utveckling av patientsäkerhet.

Varje modul är ca 20 min lång och alla bilder som visas kan laddas ner och användas tillsammans med lokalt bildmaterial. Filmerna kan ses separat, men vi rekommenderar att de första gången ses i ordningsföljd.

Filmmoduler

1. Vad hände?

Denna första modul ger en överblick över de olika stegen i en utredning. I filmen möter du Mita Danielsson, chefsjuksköterska på Löf och Pär Lindgren, regional chefläkare i Region Kronoberg.

2. Hur görs en analys?

Denna modul ger dig en introduktion i metoden händelseanalys. I filmen möter du Anna Lundin, patientsäkerhetsstrateg i Region Stockholm och Urban Nylén, medicinalråd på Socialstyrelsen.

3. Vad är uppdragsgivarens ansvar?

Denna modul beskriver uppdragsgivarens ansvar i samband med en händelseanalys och de steg i metoden som uppdragsgivaren ansvarar för. I filmen möter du Mita Danielsson, chefsjuksköterska på Löf och Pär Lindgren, regional chefläkare i Region Kronoberg.

4. Hur vet vi att det blev bättre?

Denna modul handlar om uppföljning och utvärdering efter en genomförd analys. I filmen möter du Anna Lundin, patientsäkerhetsstrateg i Region Stockholm och Urban Nylén, medicinalråd på Socialstyrelsen.

5. Nitha

Denna modul handlar om det digitala IT stödet som kan användas för att underlätta arbetet med utredningar och hitta utredningar som gjorts i landet för ett ökat lärande och spridning av kunskap.

Tillhörande presentationer:

  1. Vad hände? (pdf)
  2. Hur görs en analys? (pdf)
  3. Vad är uppdragsgivarens ansvar? (pdf)
  4. Hur vet vi att det blev bättre? (pdf)
  5. Nitha (pdf)