HemPatientsäkerhetVåra projektLäkemedelsförväxlingar

Läkemedelsförväxlingar

Samverkan för Säker Vård (Löf, Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Kommunal) driver ett projekt för att minska läkemedelsförväxlingar i sjukvården. Projektet har resulterat i att från och med 2015 finns ett litet antal läkemedel där risken för förväxling är särskilt stor upphandlade och där förpackningar är märkta på det nya sättet. Området är nu aktuellt för den nya nationella läkemedelsstrategin 2019.

Vill du veta mer om projektet Läkemedelsförväxlingar kontakta oss.