Våra projekt

Länkar

Säker Traumavård

FLISA, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Svensk Förening för Akutsjukvård

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård

Svensk Kirurgisk Förening

Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma

Svensk Barnkirurgisk Förening

Svensk Ortopedisk Förening

Ortopedisjuksköterskor i Sverige

Svensk Neurokirurgisk Förening

Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor

Riksföreningen för Operationssjukvård

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Fysioterapeuterna

Svenska Traumaregistret

Svenska Frakturregistret

Svenska Intensivvårdsregistret

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.