HemPatientsäkerhetVåra projektNationella rekommendationer för trakeotomiRekommendationer och råd

Rekommendationer och råd

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Material

Här kan du själv ladda ner material för utskrift:

Observera att allt material som projektgruppen tagit fram rör vuxna patienter

Broschyr: Nationella rekommendationer för trakeotomi (pdf)

Ny! Rekommendationer: Trakeotomi för patienter med covid-19 (pdf)

Fickkort: Akut stopp i trakealkanyl (pdf)

Fickkort: Triagering inför trakeotomi – Skattning av svårintuberad patient (pdf)

Den här patienten är trakeotomerad, A4-format (pdf)

Planering inför dekanylering på vårdavdelning, A4-format (pdf)

Film

Region Västerbotten har gjort en kort introduktionsfilm om hur man hanterar stopp i en trakealkanyl.

Klinikappen

Allt material finns också i en app, “Klinikappen”, som finns för både iPhone och Android.

Ladda ner appen ”Klinikappen” från AppStore för iPhone och GooglePlay för Android.
För att kostnadsfritt få tillgång till innehållet, skriv in lösenord: ”trakeotomi”.