HemPatientsäkerhetVåra projektSäker Bukkirurgi

Säker Bukkirurgi

Operation

Syftet med projektet är att halvera risken för vårdskada och komplikation vid bukkirurgi.

Projektet startade hösten 2011 och därefter har åtta revisionsomgångar genomförts på sammanlagt 37 kirurgkliniker fram till och med våren 2015. Projektet avslutades med ett symposium i november 2016. Läs mer om lärdomar och effekter av Säker Bukkirurgi i slutrapporten.

Hösten 2022 publicerades Behandlingsrekommendationer för den sköra äldre patienten vid akut laparotomi. Dessa beskriver bästa praxis vid omhändertagande av den sköra äldre patienten då akut laparotomi kan vara aktuell, men kan användas även i andra situationer då sköra äldre opereras.

Projektet Säker Bukkirurgi genomförs i samverkan mellan:

Svensk Kirurgisk Förening tillsammans med sina delföreningar Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknik, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, Svensk Barnkirurgisk Förening och Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, Riksföreningen för Operationssjukvård, Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, Vårdförbundet, Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård och Löf.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: saker.bukkirurgi@lof.se

Loggor Säker Bukkirurgi