HemPatientsäkerhetVerktygRisk och riskhantering

Risk och riskhantering

Följande dokument är framtaget av Löf och syftar till att utveckla och fördjupa arbetet med risk och hantering av risk i sjuk- och tandvård. Det ska ses som ett fristående komplement till ”Utredning av risker – handbok för metoden riskanalys”, utgiven 2022 av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Om risk och riskhantering (pdf)

Utredning av risker – handbok för metoden riskanalys

Denna handbok riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare.

Innehållet består av en kort inledning om riskmedvetenhet, vikten av systematiskt arbetssätt och om ledningens ansvar samt en detaljerad beskrivning av metoden riskanalys

Läs mer på SKR:s hemsida om handboken