HemPatientsäkerhetVerktygRutinkollen

Rutinkollen

Hur vet du att det som bör göras verkligen blir gjort?

Rutinkollen är en grupp verktyg, som bygger på en gemensam princip, anpassade för olika situationer. Verksamheten bedömer själv sin följsamhet till bevisat effektiva rutiner och får därefter en bild över hur det ser ut, samt en indikation på lämpliga åtgärdsplaner.

Rutinkollen finns för följande områden:

  • Ledprotesrelaterad infektion
  • Mödrahälsovård
  • Vårdavdelning
  • Förlossningsvård

För mer information: www.rutinkollen.se