HemPatientsäkerhetVerktygUtredning av allvarlig vårdskada

Utredning av allvarlig vårdskada

Vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys

Det finns en handbok som riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Innehållet består av en allmän del, en vägledning som belyser viktiga aspekter av utredningen vid vårdskada samt en avslutande mer detaljerad beskrivning av metoden händelseanalys.

Läs mer på SKR:s hemsida om handboken