Nyheter

Två nya ledamöter i Löfs styrelse

Pressmeddelande 2017-05-11

Två nya ledamöter i Löfs styrelse

På bolagsstämman den 10 maj 2017 valdes Ingrid Bengtsson-Rijavec och Ingrid Wrebo in i Löfs styrelse.

– Vi är mycket glada att Ingrid Bengtsson-Rijavec och Ingrid Wrebo kommer att ingå i Löf styresle. De kommer att bidra med sin kompetens och stärka styrelsen med den samlade erfarenhet de har, säger Jerker Swanstein, Löfs styrelseordförande.

Ingrid Bengtsson-Rijavec är fd hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Tidigare har hon även varit ekonomidirektör, budgetchef och chef för verksamhetsplanering och analys i Region Skåne. Ingrid har även varit kansliråd på Inrikes- och finansdepartementet och ekonomichef på Naturhistoriska riksmuseet.

Ingrid Bengtsson-Rijavec kommer att ingå i styrelsen och i finans- och revisionsutskott för Löf som ordinarie ledamot.

– Löf har en viktig uppgift att utreda och ersätta skador i vården men bidrar också i arbetet med att skapa en mer patientsäker vård. Det ska bli intressant att ingå i Löfs styrelse och få en ökad förståelse för bolaget och jag hoppas och tror att jag kan vara med och bidra i utvecklingen framöver, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Ingrid Wrebo bedriver egen konsultverksamhet med uppdrag huvudsakligen inom försäkringsbranschen. Ingrid har tidigare varit chefaktuarie på AMF och koncernaktuarie på If. Hon har även varit produktchef på SPP och Länsförsäkringar Fondliv.

Ingrid Wrebo kommer att ingå i styrelsen för Löf som ordinarie ledamot.

– Jag är mycket glad över att vara med och utveckla Löf framöver. Det är ett spännande företag, som så många andra försäkringsbolag är inne i en intressant fas, säger Ingrid Wrebo.

Löf är det ledande försäkringsbolaget inom patientskador med en omsättning på 1 265 miljoner kronor. Löfs uppdrag är att utreda och ersätta patienter som drabbas av skador i vården.

På Löf arbetar ca 160 medarbetare med försäkring, skadereglering och skadeförebyggande verksamhet.
Förra året tog Löf emot 16 000 anmälningar. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Mer information om Löf finns på www.lof.se