VÅRDGIVARE

Alla som arbetar inom vården försöker ge patienten bästa möjliga vård. Ändå inträffar det tyvärr skador och felbehandlingar ibland.

Därför är det viktigt att all medicinsk personal kan informera patienten om de möjligheter som finns till ersättning för skador i samband med hälso-, sjuk- och tandvård.

Här hittar du de blanketter du som vårdgivare ibland behöver fylla i

Läs mer

Som vårdgivare har du en upplysningsskyldighet till patienten vid inträffad skada

Läs mer

Vi behöver journaler/material för att kunna utreda en anmäld skada

Läs mer
Gula blommor

Vårt patientsäkerhethetsarbete

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Det gör vi genom att stödja våra ägare, regionerna, samt professionella yrkesorganisationer i deras pågående arbete för en säkrare vård. Vill du veta mer om vårt skadeförebyggande arbete och de projekt vi stöttar?

Läs mer
Tårtdiagram över anmälda skador per område

Publicering av Löfs skadestatistik

Vi publicerar skadestatistik (för hela Sverige och uppdelat per region) på vår hemsida varje år i februari. Vårdgivare kan för utvecklingsarbete (kvalitet och säkerhet) få ta del av samlad skadestatistik.

Läs mer

På grund av ett tekniskt underhållsarbete kan mindre driftstörningar förekomma på vår webbtjänst Mina sidor och vår digitala anmälan.  

Läs mer

– Vi är mycket glada över att från 1 oktober 2021 kunna anställa Marita Danielsson som chefsjuksköterska och biträdande chef över Löfs skadeförebyggande avdelning, säger Jesper Andersson, vd för Löf. – Tjänsten är nyinrättad för att kunna ytterligare stärka Löfs skadeförebyggande arbete, främst inom kvalitet och säkerhet i omvårdnad, säger Pelle Gustafson, chefläkare på Löf. […]

Läs mer

Pressmeddelande: På Löfs bolagsstämma den 26 maj 2021 valdes Barbro Naroskyin till ny ordförande i Löfs styrelse. Två nya medlemmar valdes också in i styrelsen. Jag är mycket glad att få ta över ordförandeskapet i Löfs styrelse efter avgående Jerker Swanstein. Löf är inne i en intensiv fas med utveckling och kundfokus och det ska […]

Läs mer