För dig som arbetar inom vården

Alla som arbetar inom vården försöker ge patienten bästa möjliga vård. Ändå sker skador och felbehandlingar. Därför är det viktigt att all medicinsk personal kan informera patienten om de möjligheter som finns till ersättning för skador i samband med hälso-, sjuk- och tandvård.

Läs om vårt patientsäkerhetsarbete

Läs mer

2018-10-04

Nu finns NEWS2 i en svensk version med manual, webbutbildning och material att ladda ner för produktion av egna fickkort. Dessutom finns en version för obstetriska patienter.

Läs mer

2018-05-23

Löfs behandling av personuppgifter

Den 25 maj ersätter den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Den nya lagen stärker individens rätt till sina personuppgifter och gäller gemensamt i alla EU-länder.

Med anledning av GDPR har vi även uppdaterat våra skadeanmälningsblanketter. Har ni exemplar av de gamla blanketterna utskrivna ber vi er att kassera dem och istället skriva ut nya, 

Observera att våra broschyrer uppdaterades i januari 2018.

LÄS MER OM HUR LÖF HANTERAR PERSONUPPGIFTER HÄR

2018-02-21

Anmälningsstatistik för år 2017

År 2017 tog Löf emot cirka 16 300 anmälningar. Det är en ökning med knappt 2 % jämfört med 2016.

Läs mer

Patientsäkerhet

Vill du veta mer om vårt skadeförebyggande arbete kan du läsa mer under patientsäkerhet

underline white

Twitter

Följ oss gärna på Twitter @Lof_sverige

underline white