Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här finns en del informationsmaterial som du kan ladda ner och skriva ut från din dator.

Om du skadas i vården – informationsbroschyr till patient (pdf)

Patient- och förtroendenämnder i hela landet beställer kostnadsfritt broschyrer från vårt tryckeri och förmedlar dem vidare ut i vården. Om du vill beställa broschyren gör du det genom din patientnämnd.

Om du skadas i vården - broschyr

​Se även våra stödkort med tillhörande folder:

Stödkort

Några goda råd till vårdpersonalen om en patient skadas i vården
  1. Förklara vad som har hänt.
  2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan.
  3. Beklaga att patienten fått en skada.
  4. Hjälp till att minska den medicinska skadan.
  5. Förklara hur sjukvården arbetar för att liknande skador inte ska hända igen.
  6. Informera om var patienten kan framföra klagomål.
  7. Informera om var patienten kan söka patientskadeersättning.
  8. Analysera vad ni kan lära av skadan.
  9. Ge stöd till de anställda som varit med vid skadetillfället.

(Framtagna av Löf i dialog med företrädare för regionerna)

​Läs mer i vår folder: När en patient skadas i vården – folder (pdf)

​Om du vill beställa stödkort och folder gör du det genom din patientnämnd.

Patientsäkerhet

Vill du veta mer om vårt skadeförebyggande arbete kan du läsa mer under patientsäkerhet

Twitter

Följ oss gärna på Twitter @Lof_sverige