HemNyhetsarkivKompletterande upphandling av medicinska rådgivare

Kompletterande upphandling av medicinska rådgivare

Nu gör vi en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare, inom området gynekologi och obstetrik samt inom geriatrik. Sista dag att lämna anbud är 2021-02-15.

Upphandlingen omfattar medicinsk rådgivning till Löf. Den medicinska rådgivaren ska utifrån patientskadelagen, ur medicinsk synpunkt bedöma och avge skriftliga utlåtanden om anmälda skador uppfyller kriterierna för ersättning samt vara rådgivande i skaderegleringsärenden.

Läs mer om upphandlingen