HemNyhetsarkivNEWS2

NEWS2

Syftet med NEWS är att öka patientsäkerheten genom att standardisera bedömningen av patienters vitalparametrar, och därmed ge förutsättningar för ett effektivt akut omhändertagande varje gång en försämring inträffar.

På Löfs hemsida finns manual, webbutbildning och material om NEWS2.

Läs mer om NEWS2