HemNyhetsarkivNy ledamot i Löfs styrelse

Ny ledamot i Löfs styrelse

På Löfs bolagsstämma den 10 juni 2020 valdes Catrina Ingelstam in i Löfs styrelse

– Vi är mycket glada att få in Catrina Ingelstam i Löfs styrelse. Hon kommer att bidra med sin kompetens och stärka styrelsen med den erfarenhet hon har inom försäkringssektorn, säger Jerker Swanstein, Löfs styrelseordförande.

Catrina Ingelstam är civilekonom och har bred erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen. Catrinas övriga styrelseuppdrag omfattar bland annat ordförande i Sjätte AP-fonden samt ledamot i Kommuninvest i Sverige AB och Swedfund International AB.

Catrina har tidigare varit CFO Dina Försäkringar, CFO Folksamgruppen och haft ledande befattningar hos AMF, AMF Fonder, PPM, SkandiaBanken, NewSec och har en bakgrund som auktoriserad revisor EY. Idag arbetar Catrina som rådgivande konsult inom finansområdet genom sitt bolag Creatme AB.

– Jag ser fram emot att ingå i Löfs styrelse. Jag tar med min erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen in i styrelsearbetet och jag hoppas att tillsammans med styrelse och ledning arbeta för att utveckla Löf som har ett viktigt uppdrag på ett bra sätt, säger Catrina Ingelstam.

Jesper Andersson lämnar Löfs styrelse för att tillträda om vd för Löf den 1 december.
Övriga styrelseledamöter i Löfs styrelse: https://lof.se/om-oss/organisation/

Om Löf:
Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna. Verksamheten omsätter årligen cirka 1,5 miljarder kronor. Löfs uppdrag är att utreda anmälningar och ersätta patienter som drabbas av skador i vården. På Löf arbetar ca 190 medarbetare med försäkring, skadereglering och skadeförebyggande verksamhet.

Förra året tog Löf emot cirka 18 000 anmälningar. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Upplysningar lämnas av:
Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 0739 62 10 10, e-post: helena.olsson@lof.se