HemNyhetsarkivNya ledamöter i Löfs styrelse

Nya ledamöter i Löfs styrelse

Pressmeddelande:

På Löfs bolagsstämma den 26 maj 2021 valdes Barbro Naroskyin till ny ordförande i Löfs styrelse. Två nya medlemmar valdes också in i styrelsen.

Jag är mycket glad att få ta över ordförandeskapet i Löfs styrelse efter avgående Jerker Swanstein. Löf är inne i en intensiv fas med utveckling och kundfokus och det ska bli spännande att få leda Löf vidare i detta arbete, säger Barbro Naroskyin, Löfs nya styrelseordförande.

Barbro Naroskyin har bred erfarenhet och har bland annat varit Landstingsdirektör i Uppsala och Östergötland, och Hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm. Barbro har ingått i Löfs styrelse i två omgångar mellan åren 2003-2012 och ingår nu i styrelsen sedan 2019.

Två nya styrelseledamöter

Två nya styrelseledamöter har valts in i Löfs styrelse – Elin Norén och Erik Weiman.

Elin Norén är regionråd i opposition, Region Dalarna. Elin är också ersättare i SKRs styrelse och ledamot i bolagsstyrelsen för Adda (före detta SKL Kommentus).

Jag ser mycket fram emot att ingå i Löfs styrelse. Löfs arbete med patientsäkerhetsfrågor är oerhört viktigt för sjukvården och för patienterna, och jag hoppas kunna bidra i styrelsearbetet med min erfarenhet från Dalarna, säger Elin Norén, ny styrelseledamot i Löfs styrelse.

Erik Weiman har varit landstingsråd och ordförande för landstingsstyrelsen i Uppsala Län 2006-2014. Han driver idag ett eget bolag och är verksam i styrelsearbete och strategisk rådgivning.

Löf har en väldigt viktig roll i svensk sjukvård. Vi vet att vården håller hög medicinsk kvalitet, men att det går att göra mer för att minska vårdskador och att förbättra kvaliteten ytterligare. Jag hoppas att min erfarenhet kan bidra till det arbetet, säger Erik Weiman, ny styrelseledamot i Löfs styrelse.

Jerker Swanstein och Börje Wennberg har meddelat att de inte ställer upp för omval.

Övriga styrelseledamöter i Löfs styrelse: https://lof.se/om-oss/organisation/

Om Löf:
Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna. Verksamheten omsätter årligen cirka 1,5 miljarder kronor. Löfs uppdrag är att utreda anmälningar och ersätta patienter som drabbas av skador i vården. På Löf arbetar ca 190 medarbetare med försäkring, skadereglering och skadeförebyggande verksamhet. Förra året tog Löf emot cirka 17 000 anmälningar.

Upplysningar lämnas av:
Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 073-962 10 10
e-post: helena.olsson@lof.se