Våra projekt

Checklista för säker kirurgi

Säker kirurgi räddar liv!

Checklistans främsta syfte är att förbättra kommunikationen mellan alla medlemmar i ett operationslag och utgöra ett stöd för minnet så att alla viktiga säkerhetsåtgärder för ett lyckat utfall av en operation blir genomförda.

Projektet Svensk Checklista för operationsprocessen stöds av:
Svenska Läkaresällskapet • Vårdförbundet • Kommunal • Svensk Kirurgisk Förening • Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård • Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi • Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård • Svensk Plastikkirurgisk Förening • Svensk Barnkirurgisk Förening • Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi • Svensk Neurokirurgisk Förening • Sveriges Ögonläkarförening • Svensk Sjuksköterskeförening • Svensk Urologisk Förening • Riksföreningen för Operationssjukvård • Svensk Ortopedisk Förening • Svensk Käkkirurgisk Förening • Svensk Handkirurgisk Förening • Svensk Thoraxkirurgisk Förening • Svensk Transplantationsförening

Vill du veta mer om WHO: s projekt om säker kirurgi, klicka på länken nedan för att besöka deras hemsida. Där finns även det svenska materialet. www.safesurg.org

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige