HemPatientsäkerhetVårt skadeförebyggande arbeteNationella rekommendationer för trakeotomi

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Varje år utförs i Sverige cirka 2 000 akuta eller elektiva trakeotomier. Flera specialiteter och personalkategorier är involverade i vården och omhändertagandet av den trakeostomerade patienten.

Företrädare för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi (SFOHH), Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (Rf AnIva) och Föreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor (FÖNH) har tillsammans med Löf arbetat fram ett material som beskriver idag bästa kända sätt att utföra trakeotomi och vårda den trakeostomerade patienten.

I december 2020 publicerades ett nytt dokument om trakeotomi av patient med covid-19, se Rekommendationer och råd.

I juni 2021 publicerades en uppdaterad version av det ursprungliga dokumentet, se Rekommendationer och råd.

I september 2021 publicerades ett uppdaterat vårdprogram för barn med trakealkanyl, se Rekommendationer och råd.

Sedan augusti 2023 finns allt material för både vuxna och barn samlat i en webbutbildning, se www.trakeotomi.se.

Om du har kommentarer på innehållet, eller önskemål om ytterligare innehåll, kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se.

 

Loggor Nationella rekommendationer för trakeotomi