Våra projekt

Nationella rekommendationer för trakeotomi på vuxna

Varje år utförs i Sverige cirka 2 000 akuta eller elektiva trakeotomier. Flera specialiteter och personalkategorier är involverade i vården och omhändertagandet av den trakeostomerade patienten. Nationella rekommendationer för hur trakeotomi på bästa sätt utförs, och hur patienter på bästa vis vårdas, har saknats.

Företrädare för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi (SFOHH),  Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (Rf AnIva) och Specialistföreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor (FÖNH) har tillsammans med Löf arbetat fram ett material som beskriver idag bästa kända sätt att utföra trakeotomi och vårda den trakeostomerade patienten.

Om du har kommentarer på innehållet, eller önskemål om ytterligare innehåll, kontakta oss på skadeforebyggande@lof.se.

Observera att allt material som projektgruppen tagit fram rör vuxna patienter

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige