HemPressTexter om Löf

Texter om Löf

Följande texter får ni gärna använda om ni skriver om oss:

Alternativ 1

Löf – En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Vårdas du inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf. Där är du som patient automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

All vård och behandling innebär risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. För komplikationer som inte är möjliga att undvika lämnas inte ersättning.

De som har rätt till ersättning är de patienter som drabbats av skador som definieras som patientskador i patientskadelagen. Förra året anmäldes cirka 17 400 skador till Löf. Ungefär 40 % av de anmälda patientskadorna ersätts.

Läs mer på www.lof.se

Alternativ 2

Om du skadas i vården

Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Förra året anmäldes ca 17 400 patientskador till Löf. Ungefär 40 % av de anmälda patientskadorna ersätts.

Läs mer på www.lof.se