HemPressTexter om Löf

Texter om Löf

Följande texter får ni gärna använda om ni skriver om oss:

Alternativ 1

Löf – En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Vårdas du inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf. Där är du som patient automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

All vård och behandling innebär risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. För komplikationer som inte är möjliga att undvika lämnas inte ersättning.

De som har rätt till ersättning är de patienter som drabbats av skador som definieras som patientskador i patientskadelagen.

Läs mer på www.lof.se

Alternativ 2

Om du skadas i vården

Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Vi försäkrar cirka 90 % av Sveriges vårdgivare och du som är patient är automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

Läs mer på www.lof.se

Alternativ 3

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings­bolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Löfs uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. Löfs slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada.

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, regionerna.

Läs mer på www.lof.se