Patientsäkerhet

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Vi verkar genom att stödja våra ägare, regionerna, samt professionella organisationer i deras pågående patientsäkerhetsarbete.

2019-04-16

Checklista för säker kirurgi

Nu är Checklista för säker kirurgi 2.0 klar. Tryckta checklistor och manualer distribueras till landets operationsavdelningar med början under vecka 17/2019.

Mer information och instruktionsmaterial finns här

2019-02-20

Anmälningar till Löf under 2018

Idag publicerar Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anmälningsstatistik för år 2018. 

År 2018 tog Löf emot cirka 17 000 anmälningar. Det är en ökning med knappt 4 % jämfört med 2017.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka kommande år.

Läs mer

2018-10-04

NEWS2

Nu finns NEWS2 i en svensk version med manual, webbutbildning och material att ladda ner för produktion av egna fickkort. Dessutom finns en version för obstetriska patienter. 

Läs mer:

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

underline white

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige

underline white