Patientsäkerhet

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Vi verkar genom att stödja våra ägare, landsting och regioner, samt professionella organisationer i deras pågående patientsäkerhetsarbete.

2018-06-25

Träffa oss i Almedalen 

Om den stora katastrofen, civil eller militär, inträffar 
– hur tar vi hand om de skadade, idag och imorgon?

TID: Måndagen 2/7, kl. 14.10-15.00
PLATS: Läkartidningens innergård, Slottsterrassen 6, Visby

Sverige, liksom många andra länder, påverkas av katastrofer som kan drabba samhället i form av terrordåd, stora olyckor och
naturkatastrofer. Hur väl klarar samhället av att ta hand om de skadade vid denna typ av händelser? Är det en fråga enbart för det civila samhället? Behövs en annan typ av insatser i krig, eller finns likheter? Vari ligger våra styrkor och svagheter?

Löf samlar i detta symposium ett antal av landets experter för att belysa dagens läge, utvecklingen framåt, möjligheter och utmaningar.

Välkommen!

PANEL:
– Eva-Corina Caragounis, vårdenhetsöverläkare Akut Kirurgi och Traumakirurgi,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
– Agneta Brandt, ordförande, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma
– Per Örtenwall, adj universitetslektor, traumakirurg, Försvarsmedicincentrum

MODERATOR:
Pelle Gustafson, chefläkare, Löf

Ladda ner inbjudan (pdf)

PROGRAM FÖR ALMEDALSVECKAN

2018-03-29

Slutrapporten för Säker förlossningsvård, omgång 2, är nu klar. Vi kan med glädje konstatera att arbetet som påbörjades i omgång 1 har fortsatt och även utvecklats.

  • Utbildningsmaterial och rekommendationer för att undvika förlossningsskador på både barn och mamma finns.
  • Vi kan se en sjunkande förekomst av förlossningsskador på både barn och mamma.
  • Deltagande organisationer är överens om att fortsätta arbetet.

Löf är glada över att ha bidragit i arbetet med en säkrare förlossningsvård.

 

Läs mer

2018-02-19

Löf är medskapare till Nationella Patientsäkerhetskonferensen. Konferensen äger rum 19-20 september 2018 på Stockholmsmässan, Älvsjö.

Läs mer om konferensen

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

underline white

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige

underline white