Patientsäkerhet

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Vi verkar genom att stödja våra ägare, landsting och regioner, samt professionella organisationer i deras pågående patientsäkerhetsarbete.

2018-10-04

Nu finns NEWS2 i en svensk version med manual, webbutbildning och material att ladda ner för produktion av egna fickkort. Dessutom finns en version för obstetriska patienter. 

Läs mer:

2018-03-29

Slutrapporten för Säker förlossningsvård, omgång 2, är nu klar. Vi kan med glädje konstatera att arbetet som påbörjades i omgång 1 har fortsatt och även utvecklats.

  • Utbildningsmaterial och rekommendationer för att undvika förlossningsskador på både barn och mamma finns.
  • Vi kan se en sjunkande förekomst av förlossningsskador på både barn och mamma.
  • Deltagande organisationer är överens om att fortsätta arbetet.

Löf är glada över att ha bidragit i arbetet med en säkrare förlossningsvård.

 

Läs mer

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

underline white

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige

underline white