Patientsäkerhet

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Vi verkar genom att stödja våra ägare, landsting och regioner, samt professionella organisationer i deras pågående patientsäkerhetsarbete.

arrow down

2017-08-23

Inbjudan till höstens Säker Förlossningsturné

Boka din plats idag!

Inbjudan turné – Uppföljning Säker förlossningsvård (pdf)

2017-05-24

Nu har Rutinkollen Mödrahälsovård släppts. Det är ytterligare ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna. 

Läs mer

2017-05-05

Samlat stöd för patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tillsammans med Löf och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet. Det samlade stödet lanserades i den 2 maj 2017.

På webbplatsen finns bland annat information och kunskapsstöd om hur hälso- och sjukvården kan arbeta förebyggande för att skapa en säker vård, konkreta metoder och verktyg, vägledningar och åtgärdsprogram. Målet är att underlätta arbetet för dem som arbetar som chefer, ledare och medarbetare i hälso- och sjukvården och att ingen patient ska skadas i vården.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

underline white

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.

underline white