Våra projekt

PRISS

PRISS – ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas

PRISS pågick mellan 2009-2013 och syftet med projektet var att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva protesoperationer med minst 50 %. 72 ortopediska enheter deltog i projektet.

Projektet resulterade bland annat i fyra expertgruppsdokument med bästa praxis inom fyra viktiga områden. Läs mer under Rekommendationer.

Projektet genomfördes i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkarföreningen, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Sektionen för Ortoped-kirurgisk rehabilitering inom Fysioterapeuterna, Riksföreningen för operationssjukvård, Svensk Förening för Vårdhygien Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Löf.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: priss@lof.se

Loggor PRISS

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige