Våra projekt

Säker Förlossningsvård

Syftet med projekt Säker Förlossningsvård är att minska förlossningsskador på barn, i första hand CP-skador orsakade av undvikbar syrebrist i samband med förlossningen. Det vetenskapliga underlaget för projektet är en nationell studie baserad på Löfs arkiv över förlossningsrelaterad syrebrist (asfyxi) eller tidig död hos barn. Projektet startades 2007 och avslutades 2011 efter att landets samtliga förlossningskliniker deltagit. Andra fasen av Säker Förlossningsvård pågick mellan 2013-2017. I denna projektomgång följdes första fasen upp samt att även riskgraviditeter och skador på mamman (främst bäckenbottenskador) inkluderades.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Neonatalföreningen och Löf.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: saker.forlossning@lof.se

Säker Förlossning loggor

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Här finns informationsmaterial, fickkort och en film.