Våra projekt

Säker Förlossningsvård

Syftet med projekt Säker Förlossningsvård är att minska förlossningsskador på barn, i första hand CP-skador orsakade av undvikbar syrebrist i samband med förlossningen. Det vetenskapliga underlaget för projektet är en nationell studie baserad på Löfs arkiv över förlossningsrelaterad syrebrist (asfyxi) eller tidig död hos barn. Projektet startades 2007 och avslutades 2011 efter att landets samtliga förlossningskliniker deltagit. Andra fasen av Säker Förlossningsvård pågick mellan 2013-2017. I denna projektomgång följdes första fasen upp samt att även riskgraviditeter och skador på mamman (främst bäckenbottenskador) inkluderades.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk förening för Neonatologi och Löf.

Uppföljning av projektet hösten 2017

Under hösten 2017 kommer vi att hålla seminarier för att följa upp arbetet. Det blir en inspirerande eftermiddag där nationella resultat, lokala resultat och de aktiviteter projektet resulterat i redovisas. Det finns också möjligheter att utbyta erfarenheter av projektet. Läs mer i vår inbjudan turné – Uppföljning Säker Förlossningsvård (pdf).

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: saker.forlossning@lof.se

Säker Förlossning loggor

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.