Våra projekt

Säker Traumavård

Syftet med projektet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter.

Projektet startade hösten 2014 och planeras fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige. I varje projektomgång granskas en hel traumaregion, det vill säga alla de sjukhus som ingår i ett naturligt traumanätverk kring ett regionsjukhus/universitetssjukhus. Vi har därför inte möjlighet att ta emot anmälningar från enskilda sjukhus.

Vill du medverka som granskare i Säker Traumavård?

Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team vars gemensamma uppgift är att hjälpa sjukhuset och regionen att hitta möjligheter i förbättringsarbetet. Teamet består av cirka fem personer med olika professioner och erfarenhet. Det är respektive yrkesorganisation som utser sina granskare till projektet, men du är även välkommen att skicka din intresseanmälan till saker.trauma@lof.se. Meddela var du arbetar och vilken yrkesorganisation du är medlem i.

Nationella traumalarmskriterier

Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella traumalarmskriterier för traumalarm på akuten tagits fram. Läs mer om larmkriterierna här.

Projektet genomförs i samverkan mellan:

Föreningen Ledningsansvariga i Svensk Ambulanssjukvård, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, Svensk Förening för Akutsjukvård, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård, Svensk Kirurgisk Förening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma, Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Svensk Neurokirurgisk Förening, Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, Riksföreningen för Operationssjukvård, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, Fysioterapeuterna, Svenska Traumaregistret, Svenska Frakturregistret, Svenska Intensivvårdsregistret, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor; Glesbygdsmedicin och Löf.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på e-post: saker.trauma@lof.se

 

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige